Korzystanie z plików cookie

Regulamin

W niniejszym regulaminie Korzystania z plików cookie, zwanym dalej Regulaminem, pod stosowanymi poniżej pojęciami należy rozumieć:

Administrator, Medicorum sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-103), przy ul. Kartuskiej 17, lok. 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000687994; strona internetowa >medicorum.pl<, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane, m.in. za pośrednictwem Serwisu.

Cookie, oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za których pośrednictwem Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookie Administratora, oznacza Cookie zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookie Zewnętrzne, oznacza Cookie zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis, oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: >medicorum.pl<.

Urządzenie, oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik, oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Wprowadzenie
Serwis jest obsługiwany przez Administratora, który przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkownika. Administratorowi zależy, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział jakie dane przekazuje Administratorowi, i jak może on chronić swoją prywatność.
Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych, w tym w szczególności do kont Administratora na portalach społecznościowych, m.in. Facebook, Instagram, YouTube, inne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach internetowych i zachęca przy tym, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z je polityką prywatności oraz regulaminem plików cookie.

Rodzaje wykorzystywanych Cookie
Stosowane przez Administratora Cookie są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Tą drogą w szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, bądź oprogramowania złośliwego. Cookie pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy Cookie: (i) Cookie sesyjne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm ten nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika, (ii) Cookie trwałe, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm ten nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cele przetwarzania Cookie
Cookie Administratora przetwarzane są w następujących celach: (i) konfiguracji Serwisu, (ii) uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zagwarantowania sesji Użytkownika w Serwisie, (iii) realizacji wszelkich innych niezbędnych procesów do zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu, (iv) prowadzenia audytów i badań częstotliwości odwiedzin Serwisu.
Cookie Zewnętrzne przetwarzane są w następujących celach: (i) prezentowania treści multimedialnych w Serwisie, które są pobierane z zewnętrznych serwisów internetowych, (ii) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (np. Google Analytics), które nie udostępniają danych umożliwiających identyfikację Użytkownika, (iii) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy (np. Google AdSense), (iv) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, YouTube, inne).

Zakres zbieranych danych
Podczas wizyty Użytkownika serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe, to jest anonimowe informacje, m.in. takie jak: czas wizyty, adres ip, adres url, rodzaj przeglądarki. Zebrane logi systemowe przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi przez Administratora. Serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące stron odwiedzanych przez Użytkownika, m.in.: kraj, przeglądarka, liczba odwiedzin, czas wizyty, ruch w Serwisie. Administrator gromadzi dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców, m.in. Google Analytics (zob. polityki prywatności Google Analytics).

Ograniczenie lub wyłącznie dostępu Cookie
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookie do swojego Urządzenia. W przypadku wyboru jednej z tych opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają Cookie.
Użytkownicy mogą zmienić ustawienia dotyczące Cookie w swoich przeglądarkach internetowych, np. mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania Cookie. W przypadku braku zmiany ustawień w powyższym zakresie, Cookie zostaną zapisane w pamięci Urządzenia. Zmiana ustawień Cookie może ograniczyć funkcjonalność Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszego Regulaminu możliwy jest kontakt z Administratorem pod adresem email: rejestracja@medicorum.pl.

Podstawa prawna korzystania z Cookie
Postawą prawną korzystania z Cookie jest art. 6 ust. 1, lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, rozumiany jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci utrzymania funkcjonalności i konserwacji Serwisu oraz dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień Użytkowników, w tym prowadzenia analiz statystycznych dotyczących Użytkowników.

Postanowienia końcowe
Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora w każdym czasie. O wprowadzonych zmianach Administrator powiadomi Użytkownika poprzez udostępnienie uaktualnionego tekstu Regulaminu na >medicorum.pl<. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 7 dni od dnia poinformowania o niej.

Opublikowano, dnia 29 marca 2019 roku

Close Menu