Miłosz Jaguszewski

Dr hab. n. med., prof. nadzw. GUMed
Specjalista kardiolog
Fellow of European Society of Cardiology

Pracuje w Pracowni Hemodynamicznej Klinicznego Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Kardiologii w Gdańsk. Profesor nadzwyczajny w I Katedrze i Klinice Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W latach 2008-2016 uzyskał specjalizację w zakresie kardiologii, pracując w Klinicznym Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) w Gdańsku pod opieką Dr Dariusza Ciećwierza, w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala w Zurychu pod opieką Profesora Thomasa Lüschera oraz w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego Charite w Berlinie pod opieką Profesora Ulfa Landmessera.

W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie kardiologii, a w roku 2015 – doktora habilitowanego (specjalność kardiologia). Autor ponad 100 publikacji naukowych, publikowanych w najlepszych czasopismach naukowych świata, włączając the New England Journal of Medicine. Recenzent i edytor wielu czasopism naukowych w dziedzinie chorób sercowo-naczyniowych a od stycznia 2015 roku Redaktor Naczelny czasopisma Cardiology Journal (impact factor 1.339).

Brał udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu kardiologii interwencyjnej w Polsce i za granicą.

Aktywny uczestnik w kilkudziesięciu kongresów naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Cardiology, American Heart Association Scientific Sessions, Cardiology Update ESC. W latach 2010-2014 stypendium naukowe Foundation for Cardiovascular Research, Zurich Heart House Uniwersytetu w Zurychu, Gruentzig Catheterization Laboratories i realizacja projektów naukowych związanych z ostrymi zespołami wieńcowymi prowadzonych przy wsparciu Swiss National Science Foundation.

Laureat wielu nagród naukowych, kierownik trzech grantów nadanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC, Paryż 2011), Europejską Asocjację Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI, Paryż 2013,) i Klub 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Laureat stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Od początku pracy naukowej zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół zagadnień nowoczesnych technik diagnostycznych oraz optymalizacji interwencyjnych strategii terapeutycznych pacjentów kierowanych do pracowni hemodynamicznej.

Interesuje się sportem i muzyką.

Close Menu