Miłosz Jaguszewski

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdrowiu
Specjalista kardiolog
Fellow of European Society of Cardiology

Medicorum Jaguszewski Miłosz Kardiolog

Profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki związany z I Katedrą i Kliniką Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Codzienną praktykę specjalistyczną wykonuje w Pracowni Hemodynamicznej Klinicznego Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) w Gdańsku.

Od początku drogi zawodowej swojej zainteresowania naukowe koncentrował głównie wokół nowoczesnych technik diagnostycznych i optymalizacji interwencyjnych strategii terapeutycznych pacjentów kierowanych do pracowni hemodynamicznej.

W 2016 roku uzyskał specjalizację w zakresie kardiologii, pracując w Klinicznym Centrum Kardiologii UCK w Gdańsku pod opieką doktora Dariusza Ciećwierza, w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala w Zurychu pod opieką profesora Thomasa Lüschera oraz w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego Charite (Campus Benjamin Franklin) w Berlinie pod opieką profesora Ulfa Landmessera.

W latach 2010-2014 odbywał stypendium naukowe Foundation for Cardiovascular Research, Zurich Heart House Uniwersytetu w Zurychu, Gruentzig Catheterization Laboratories i realizował projekty naukowe związane z ostrymi zespołami wieńcowymi, które odbywały się przy wsparciu Swiss National Science Foundation.

W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie kardiologii, w 2015 roku stopień doktora habilitowanego (specjalność kardiologia), w 2020 roku tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych opublikowanych w najlepszych czasopismach naukowych świata, w tym New England Journal of Medicine (impact factor >600, i-H 18). Recenzent i edytor wielu czasopism naukowych w dziedzinie chorób sercowo-naczyniowych; od stycznia 2015 roku Redaktor Naczelny czasopisma Cardiology Journal (impact factor 1.743); od stycznia 2020 roku Redaktor Naukowy czasopisma Farmakoekonomika Szpitalna.

Brał udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu kardiologii interwencyjnej organizowanych w Polsce i za granicą.

Jest aktywnym uczestnikiem i współorganizatorem kilkudziesięciu kongresów naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Cardiology, American Heart Association Scientific Sessions, Cardiology Update ESC.

Laureat wielu nagród naukowych, kierownik trzech grantów naukowych nadanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC), Paryż 2011; Europejską Asocjację Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI), Paryż 2013; Klub 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Laureat stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Sprawował i sprawuje wiele funkcji organizacyjnych, między innymi był członkiem Rady Młodych Naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego IV i V kadencji; jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ang. European Society of Cardiology, ESC), Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ang. American Heart Association, AHA), członkiem Zarządu Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), obecnie Przewodniczącym Klubu 30 PTK (2019-2021), członkiem Komitetu Naukowego Kongresów PTK w kadencji 2017-2019 i 2019-2021, Komisji Inicjatyw Klinicznych Zarządu Głównego PTK 2019-2021, Komisji Zagranicznej Zarządu Głównego PTK kadencji 2019-2021; od 2020 roku jest Dyrektorem Naukowym (ang. Chief Scientific Officer) w Polskiej Grupie Farmaceutycznej S.A.

Interesuje się sportem i muzyką.

Close Menu