Sławomir Żegleń

Dr hab. n. med., prof. nadzw. GUMed
Specjalista chorób wewnętrznych, pulmonolog, transplantolog  

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób płuc i układu krążenia.
Od wielu lat jest członkiem i współtwórcą programów transplantacyjnych płuc.
Posiada unikatowe kwalifikacje i doświadczenie w zakresie chorób płuc, również tych najrzadszych.

Autor wielu publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, związanych z diagnostyką i leczeniem chorób płuc, immunosupresją i infekcjami trudnymi w leczeniu.
Autor wytycznych krajowych w tym zakresie.

Obecnie adiunkt Gumed w Klinice Pneumonologii.
Współprowadzi Pododdział Transplantacji Płuc w UCK w Gdańsku.
Biegły sądowy przy SO w Gdańsku.
Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.
Nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia na rzecz Transplantologii Polskiej.

Close Menu