Sebastian Borys

Lek. spec. medycyny transportu

Medicorum Borys Sebastian Medycyna Transportu

Pracuje w Klinice Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Doświadczenie w zakresie medycyny tropikalnej, morskiej i podróży zdobywał w trakcie specjalizacji w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Ukończył kurs „Travel Health and Expedition Medicine” w Liverpool School of Tropical Medicine.

W 2013 r. zdał egzamin specjalizacyjny z medycyny transportu. Posiada uprawnienia do badań kierowców.

Na co dzień zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobami tropikalnymi i pasożytniczymi, powracającym ze strefy klimatu tropikalnego. W 2016 r. przebywał w ramach projektu badawczego na wyjeździe naukowym w Kolumbii, gdzie zdobywał doświadczenie z zakresu chorób tropikalnych. W 2018 r. brał udział w konferencji „The 7th Northern European Conference on Travel Medicine” w Sztokholmie.

W zakresie jego działalności znajduje się również medycyna podróży oraz medycyna pracy oraz choroby wewnętrzne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Uwielbia podróże. Jeździ na rowerze.

Close Menu