Punkt Pobrań Wymazów COVID-19

Badania w kierunku SARS-CoV-2 wykonywane metodą RT-PCR

Kosakowo, ul. Stefana Żeromskiego (przy wjeździe na parking dla publiczności Open’er Festival)

Rejestracja i godziny pobrań
Badania w kierunku SARS-CoV-2 wykonywane metodą RT-PCR w Punkcie Pobrań Wymazów COVID-19 Medicorum Centrum Zdrowia, realizowane są po telefonicznej rejestracji w indywidualnie ustalone dni i godziny.

Badanie może być wykonane tylko po wcześniejszej rejestracji telefonicznej i po wniesieniu jednorazowej opłaty w kwocie 450,00 zł.

Nie wykonujemy bezpłatnych badań.

Rejestracji można dokonać pod numerem telefonu: 603 425 668 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00, w weekendy i święta w godz. 10.00-14.00.

Podczas rejestracji telefonicznej należy:
Wybrać jeden z zaproponowanych terminów na wykonanie badania.
Podać dane niezbędne do rezerwacji terminu (imię nazwisko, adres zamieszkania, PESEL) i numer telefonu, na który otrzymasz indywidualny kod dostępu do wyniku Twojego badania udostępnionego na portalu Synevo Online oraz adres email za pośrednictwem, którego otrzymasz informację w jaki sposób należy przygotować się do badania, a także klauzulę informacyjną RODO. Podane przez Ciebie dane, o których mowa powyżej posłużą nam do wypełnienia Karty rejestracyjnej pacjenta, którą następnie podpiszesz w Punkcie Pobrań Wymazów COVID-19.

Następnie należy:
Dokonać jednorazowej opłaty w kwocie 450,00 zł według poniższych danych:
Nazwa odbiorcy Medicorum Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Na rachunek 18 1140 2004 0000 3502 7703 5383
Tytuł przelewu COVID-19, Imię Nazwisko osoby wykonującej badanie, termin badania (dd.mm.rrrr)

Przesłać potwierdzenie dokonanej płatności na adres email: rejestracja@medicorum.pl

Oczekiwać na wiadomość sms od Medicorum Centrum Zdrowia z potwierdzeniem płatności i umówionego terminu badania.

Pamiętaj, że:
Warunkiem wykonania badania jest wcześniejsza płatność i otrzymanie potwierdzenia z Medicorum Centrum Zdrowia.
Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa wyłączyliśmy możliwość osobistego uiszczenia opłaty w Punkcie Pobrań Wymazów COVID-19 Medicorum Centrum Zdrowia w Kosakowie oraz w Medicorum Centrum Zdrowia w Galerii Szperk.

Jaki jest czas oczekiwania na wyniki i sposób ich odbioru?
Czas oczekiwania szacowany jest do 72 godzin od pobrania. Jednak w związku z dynamicznym wzrostem zakażeń i ilości pobieranych próbek w wyjątkowych sytuacjach czas oczekiwania na wynik badania może się wydłużyć.

Wynik odbierzesz online.

Jak wynik badania będzie dostępny otrzymasz od Synevo Laboratoria Medyczne wiadomość SMS z informacją o możliwości jego pobrania ze strony internetowej https://www.synevo.pl przy użyciu indywidualnego kodu dostępu i numeru PESEL.

Wynik badania jest wydawany w języku polskim lub w angielskim.
Chęć otrzymania wyniku w języku angielskim należy zgłosić w Punkcie Pobrań Wymazów COVID-19 Medicorum Centrum Zdrowia w Kosakowie przed pobraniem materiału. Za wydanie wyniku w języku angielskim nie jest pobierana dodatkowa opłata.

Jak zorganizowaliśmy Punkt Pobrań Wymazów COVID-19?
Punkt Pobrań Wymazów COVID-19 znajduje się w Kosakowie, przy ul. Stefana Żeromskiego (przy wjeździe na parking dla publiczności Open’er Festival). Został on oznaczony i jest wyraźnie widoczny z drogi.

Pamiętaj, że:
Nie wykonujemy bezpłatnych badań.
W Punkcie Pobrań Wymazów COVID-19 nie ma możliwości dokonania opłaty za badanie, możesz ją wykonać wyłącznie przelewem przed badaniem.
Twoje badanie zostało umówione na indywidualne wybrany dzień i godzinę, dlatego w Punkcie Pobrań Wymazów COVID-19 nie ma możliwości ich zmiany. Jeżeli nie możesz dotrzeć na czas niezwłocznie poinformuj nas o tym telefonicznie 603 425 668, wspólnie ustalimy inny dogodny termin badania.
W Punkcie Pobrań Wymazów COVID-19 mogą przebywać jedynie osoby zakwalifikowane do badania.
Do Punktu Pobrań Wymazów COVID-19 możesz przyjść pieszo lub przyjechać samochodem.

Jeżeli przyjdziesz pieszo:
miej założoną maseczką ochronną zasłaniającą nos i usta,
miej założone rękawiczki jednorazowe,
podejdź do oznakowanych drzwi kontenera,
okaż dokument tożsamości z numerem PESEL; pozwoli to nam na identyfikację pacjenta,
maseczkę ochronną zdejmij tylko na czas pobrania wymazu,

Jeżeli przyjedziesz samochodem:
miej założona maseczką ochronną zasłaniającą nos i usta,
miej założone rękawiczki jednorazowe,
zaparkuj samochód w miejscu oznaczonym, wysiądź i podejdź do oznakowanych drzwi kontenera,
okaż dokument tożsamości z numerem PESEL; pozwoli to nam na identyfikację pacjenta,
maseczkę ochronną zdejmij tylko na czas pobrania wymazu.

Koniecznie zabierz ze sobą własny długopis; po zweryfikowaniu poprawności Twoich danych osobowych podanych nam przez Ciebie podczas telefonicznej rejestracji podpiszesz nim Kartę rejestracyjną pacjenta.
Po pobraniu wymazu oczekuj na informację o dostępności wyniku Twojego badania.

Jak przygotować się do badanie w kierunku SARS-CoV-2 wykonywanego metodą RT-PCR?
Przed pobraniem wymazu należy być na czczo (ewentualnie po posiłku, jednak powinien on być zjedzony, co najmniej trzy godziny wcześniej). Jeżeli z jakiegoś powodu musisz coś zjeść, przed wymazem przepłucz usta przegotowaną wodą.
Przed wymazem nie myj zębów, nie używaj też płynu do płukania jamy ustnej.
Nie należy: żuć gumy, ssać tabletek na gardło, pić syropów przeciwkaszlowych (nawet ziołowych).
Na co najmniej dwie godziny przed pobraniem wymazu nie stosuj: żadnych maści, kropli w aerozolu do nosa, nie rób inhalacji, nie przepłukuj zatok, nie wydmuchuj nosa.
Jeżeli masz ruchomą protezę, wyjmij ją przed pobraniem próbki.
Pamiętaj, że na czas badania musisz mieć: rękawiczki jednorazowe i maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta, którą zdejmiesz tylko na czas pobrania wymazu.

Opis badania
Stawiając się na badanie w Punkcie Pobrań Wymazów COVID-19 musisz mieć:

  • dokument tożsamości z numerem PESEL; jego okazanie pozwoli na identyfikację pacjenta,
  • maseczką ochronną zasłaniającą nos i usta, którą zdejmujesz tylko na czas pobrania wymazu,
  • założone rękawiczki jednorazowe.

Badanie w kierunku SARS-CoV-2 wykonywane metodą RT-PCR polega na wykryciu materiału genetycznego wirusa w materiale pobranym od pacjenta. Materiał do badania laboratoryjnego może być pobierany na dwa sposoby, tj.: wymaz z gardła i błon śluzowych nosa lub wymaz z jamy nosowo-gardłowej.

Jak pobierany jest wymaz z gardła i błon śluzowych nosa?
Pacjent odchyla głowę do tyłu i otwiera szeroko usta. Materiał pobierany jest jałową wymazówką poprzez pocieranie i obracanie nią przez 5-10 sekund po powierzchni tylnej ściany gardła, a następnie kolejno z obu nozdrzy przednich.

Jak pobierany jest wymaz z jamy nosowo-gardłowej?
Pacjent odchyla głowę do tyłu. Materiał pobierany jest jałową wymazówką poprzez delikatne jej wprowadzenie przez jeden otwór nosowy do tylnej ściany gardła i pocieranie nią przez 5-10 sekund. Ta sama czynność wykonywana jest poprzez wprowadzenie wymazówki do drugiego otworu nosowego.

Informacje uzupełniające
COVID-19 jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2, którego cechuje wysoka zakaźność. Wirus rozprzestrzenia się drogę kropelkową, co oznacza, że obecny jest na niewielkich cząsteczkach wody wydychanych przez człowieka. Ma on długi okres inkubacji, podczas którego pacjent nie wykazujący objawów może przenosić zakażenie na innych.

Choroba COVID-19 w większości przypadków przebiega z niską manifestacją objawów klinicznych. Najczęstsze jej objawy to: gorączka, suchy kaszel, ogólne osłabienie, zmęczenie, utrata apetytu, duszności, bóle mięśniowo-stawowe, utrata węchu oraz smaku.

Najbardziej narażone na ciężkie powikłania, takie jak np. ciężka niewydolności oddechowa narażone są osoby starsze i z chorobami współwystępującymi. Konsekwencją rozległy powikłań może być nawet zgonu pacjenta.

Medicorum Centrum Zdrowia oferuje cztery testy, które umożliwiają badanie pacjenta pod kątem obecności wirusa odpowiedzialnego za chorobę COVID-19.  Testy te klasyfikuje się na dwie główne grupy: molekularne i serologiczne.

Testy molekularne, wykrywają materiał genetyczny koronawirusa w próbce pobranej od pacjenta. Wykinywane są za pomocą metody real time PCR, to jest reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkryptazą. Synevo Laboratoria Medyczne wykrywają trzy różne markery genetyczne obejmujące geny E,N i RdRP. Diagnostyka molekularna cechuje się niemal 100% czułością i swoistością.

W testach serologicznych, wykrywane są charakterystyczne przeciwciała we krwi pacjenta, które stanowią odpowiedź z koronawirusem. Pomagają one ocenić stopień zaawansowania infekcji i ewentualnego wyzdrowienia u osób poddanych kwarantannie. Charakteryzują się jednak mniejszą dokładnością niż testy molekularne i nie są przydatne podczas procesu wykrywania wczesnej fazy infekcji.

Badania na koronawirusa oferowane przez Medicorum Centrum Zdrowia
Test na przeciwciała koronawirusa półilościowo IgG
Test na przeciwciała koronawirusa półilościowo IgM
Test na przeciwciała koronawirusa półilościowo IgG + IgM
Test na koronawirusa SARS-CoV-2 RT-PCR

Kiedy wykonać badanie?
Test na koronawirusa SARS-CoV-2 RT-PCR powinien być wykonywany:

  • w przypadku podejrzenia kontaktu z osobą z potwierdzonym przypadkiem choroby COVID-19,
  • u osób, które wykazują objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Wykonanie testu zaleca się osobom, które przygotowują się m.in. do zabiegu lub operacji, potrzebują potwierdzenia braku infekcji przed powrotem do pracy lub wylotem na wakacje, miały kontakt z osobą, która ma objawy lub u której wykryto zakażenie SARS-CoV-2. Badanie jest też szczególnie ważne dla tych, którzy z uwagi na wykonywany zawód mają kontakt z innymi i są narażeni na ryzyko infekcji oraz zaobserwowały u siebie gorączkę, kaszel, duszności, utratę węchu lub smaku.

Opublikowano, dnia 30 listopada 2020 roku

Close Menu