Zestaw badań skierowany do osób obciążonych lub chorujących na cukrzycę. Ukierunkowany na wykrywanie choroby, kontrolowanie jej przebiegu oraz zapobieganie jej powikłaniom. Pozwala na ocenę ogólnego stanu zdrowia oraz określenie ryzyka powikłań a także monitorowanie procesu leczenia.

*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Cena 183 zł

Cena w pakiecie 130* zł

  • Glukoza
  • HbA1C
  • Badanie ogólne moczu
  • Mikroalbuminuria
  • Cholesterol całkowity
  • Cholesterol LDL
  • Cholesterol HDL
  • Triglicerydy
Close Menu