Zestaw badań skierowany do osób obciążonych lub chorujących na cukrzycę. Ukierunkowany na wykrywanie choroby, kontrolowanie jej przebiegu oraz zapobieganie jej powikłaniom. Pozwala na ocenę ogólnego stanu zdrowia oraz określenie ryzyka powikłań a także monitorowanie procesu leczenia.

Cena 119 zł

Cena w pakiecie 60 zł

Cena pakietu nie obejmuje ceny pobrania materiału do badań (5 zł)

  • Glukoza
  • HbA1C
  • Badanie ogólne moczu
  • Mikroalbuminuria
  • Cholesterol całkowity
  • Cholesterol LDL
  • Cholesterol HDL
  • Triglicerydy
Close Menu