Szymon Piaskowski

Lek. spec. ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Studia medyczne ukończył na kierunku lekarskim w Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Specjalizację w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu rozpoczął w 2016 roku w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie; w 2022 roku zdał egzamin specjalizacyjny.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności, uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób narządu ruchu, w tym urazami i chorobami stawów, kości, ścięgien i mięśni. Pasjonuje się badaniem USG narządu ruchu zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Badanie to pozwala na lepszą diagnostykę i leczenie. Szczególnie istotne i pomocne jest ono w profilaktyce dysplazji stawu biodrowego u dzieci.

Diagnozuje zarówno wrodzone, jak i nabyte (związane z urazami) choroby narządu ruchu.

Wykonuje zabiegi:

  • punkcje stawów,
  • punkcje kaletek maziowych,
  • blokady przeciwbólowe,
  • blokady diagnostyczno-lecznicze,
  • iniekcje kwasu hialuronowego,
  • regenerację tkanek przy zastosowaniu osocza bogatopłytkowego (ang. platelet-rich plasma, PRP).

Zabiegi każdorazowo wykonuje po osobistym zbadaniu i zakwalifikowaniu pacjenta do konkretnego zabiegu, który przeprowadza pod kontrolą USG.

W każdym przypadku ważne pozostaje dla niego, by po wizycie sytuacja zdrowotna, przekazane zalecenia i proponowane postępowanie diagnostyczno-lecznicze były dla pacjenta zrozumiałe. Dlatego dąży do tworzenia uprzejmej i przyjaznej atmosfery, która pozwala mu na poznanie potrzeb pacjenta i indywidualne dostosowanie działań medycznych.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Close Menu