Monika Rafałowska

Mgr dietetyk

Pracuje jako dietetyk kliniczny w Centrum Kardiologii UCK, gdzie zajmuje się edukacją żywieniowej pacjentów, analizą składu ciała, monitoringiem stanu odżywienia i spożywania pokarmu przez hospitalizowanych pacjentów.

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medyczny na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek dietetyka. Od 2016 na studiach doktoranckich w I Katedrze i Klinice Kardiologii na Wydziale Lekarskim GUMed. W latach 2017-2018 studiowała w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku żywienie kliniczne i opieka metaboliczna.

Zakres jej zainteresowań naukowych obejmuje stan odżywienia i leczenie żywieniowe pacjentów z niewydolnością serca i po transplantacji serca, hipercholesterolemię rodzinną, leczenie przeciwzakrzepowe, patofizjologię niewydolności serca oraz badania w kierunku zapobiegania niedożywienia w przewlekłej niewydolności serca. Biegle mówi po angielsku.

Close Menu