Marek Zinczuk

Lek. spec. kardiolog

Studia medyczne ukończył na kierunku lekarski Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Specjalizację w zakresie kardiologii realizował w latach 2015-2021 w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku na Oddziale Kardiologicznym. Tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologia uzyskał w 2021 roku.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób serca. Szczególną wagę zwraca na leczenie niewydolności serca, migotania przedsionków i nadcinanie tętnicze. Wykonuje i opisuje badania: echo serca, holter ciśnieniowy (ABPM) i EKG oraz próby wysiłkowe.

W pracy lekarza najważniejszy pozostaje dla niego możliwość opieki medycznej, a w tym bezpośredni kontakt z pacjentem, który pozwala mu na indywidualne dostosowanie działań medycznych.

Na co dzień pracuje w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku na Oddziale Kardiologicznym, gdzie od 2022 roku pełni funkcję zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem.

Systematycznie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, aktywnie uczestniczy w licznych specjalistycznych kursach i szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ang. European Society of Cardiology, ESC).

Ma wiele zainteresowań, które rozwija w wolnym czasie. Pasjonuje się sportem, szczególnie lubi windsurfing, squash i MTB. Chętnie podejmuje wyzwania podróżnicze, które ukierunkowuje na spotkania ze światem przyrody. Interesuje się motoryzacją, sztuką, muzyką i psychologią.

Biegle komunikuje się w języku angielskim i rozwija swoje umiejętności w zakresie języka hiszpańskiego.

Close Menu