Łukasz Klasa

Lekarz ginekolog położnik

Medicorum Klasa Łukasz Ginekolog Położnik

Pracuje w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Ukończył z wyróżnieniem Gdański Uniwersytet Medyczny; za wyniki w nauce i dodatkowe osiągnięcia otrzymywał stypendia m.in. Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Pomorskiego.

Posiada certyfikaty: z zakresu kolposkopii Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy, z zakresu USG Mazurskiej Szkoły Ultrasonografii i Ginekologii, Ultrasonografia gruczołu piersiowego Wielkopolskiej Szkoły Diagnostyki Obrazowej. Ukończył też kurs operacji laparoskopowych dla średniozaawansowanych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz kurs operacji uroginekologicznych, a także warsztaty laparoskopowe w ginekologii i ginekologii onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

Obecnie w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii w Klinice Ginekologii UCK. Prowadzi zajęcia praktyczne i seminaria dla studentów na Wydziale Lekarskim GUMed.

Interesuje się głównie ginekologią operacyjną, szczególnie technikami laparoskopowymi.

Biegle zna język angielski.

Close Menu