Jarosław Wittmann

Dr n. med.
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Specjalista w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Kwalifikacje zawodowe uzyskał na Akademii Medycznej w Gdańsku w Katedrze i Klinice Ortopedii będąc jej wieloletnim pracownikiem.

W 1996 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych zajmując się oceną stabilności i fiksacji implantu po endoprotezoplastyce bezcementowej stawu biodrowego.

W 1997 roku został nagrodzony przez J. M. Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku prof. Zdzisława Wajdę Indywidualną Nagrodą Drugiego Stopnia za osiągnięcia w dziedzinie endoprotezoplastyki bezcementowej stawu biodrowego.

Wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozyskiwał na licznych kursach krajowych i zagranicznych.

Od 2005 roku implantuje endoprotezy stawu biodrowego typu „Resurfacing”, a od początku 2006 roku endoprotezy typu „Short-stem” (endoprotezy krótkotrzpieniowe) stosując przy tym małoinwazyjne techniki operacyjne.

Od wielu lat zajmuje się endoprotezoplastyką stawu kolanowego.

W ramach swojej specjalności wykonuje prawie wszystkie procedury operacyjne.

Close Menu