Dagmara Hering

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdrowiu
Specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog,
kardiolog

Pracuje w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Od początku pracy zawodowej jest związana z Kliniką Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed. W 2006 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, w 2013 roku tytuł doktora habilitowanego i w 2017 roku tytuł profesora wizytującego. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych (2007), tytuł specjalisty w hipertensjologii (2010) i od 2012 roku tytuł specjalisty w dziedzinie hipertensjologii akredytowany przez Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ESH). Specjalista kardiolog.

Jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem o uznaniu międzynarodowym jako klinicysta i badacz w ocenie roli układu współczulnego w fizjologii i patofizjologii różnych schorzeń, ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego, chorób sercowo-naczyniowych, chorób nerek i cukrzycy oraz zabiegowych metod leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca i przewlekłej choroby nerek.

W 2010 roku została Laureatką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program Kolumb na staż podoktorski w Baker IDI Heart & Diabetes Institute w Melbourne (Australia), znany na całym świecie ośrodek naukowy nad badaniami i rolą układu współczulnego w patofizjologii wielu chorób. W 2015 roku podjęła dalszą pracę na University of Western Australia – Royal Perth Hospital w celu realizacji nowych projektów naukowych, badań klinicznych i doskonalenia zawodowego.

Jest autorem ponad 120 publikacji, prac poglądowych, rozdziałów w książkach i listów do redakcji. Otrzymała wiele prestiżowych nagród (m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Australijskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiej Akademii Nauk, inne).

Close Menu