Martyna Hnatyszyn

Mgr psychologii, psychodietetyk

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Nauk Społecznych, gdzie uzyskałam tytuł magistra psychologii. Dodatkowe dyplomy uzyskałam na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym z zakresu psychologii klinicznej oraz na Uniwersytecie SWPS w Warszawie z zakresu psychodietetyki.

Na co dzień, od niemal 10 lat, pracuję z młodzieżą szkolną z obniżonym nastrojem, depresją, lękami, w kryzysie suicydalnym, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych, w kryzysie tożsamości płciowej, z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi czy zaburzeniami zachowania. Mam również doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu – wspierając kształtowanie umiejętności społecznych (trener TUS).

Osoby dorosłe zwracają się do mnie w związku z kryzysami w relacjach, z obniżonym nastrojem, depresją, lękami, w żałobie, mierząc się z wypaleniem zawodowym z silnym stresem, czy z trudnościami komunikacyjnymi w relacji rodzic – dziecko. Jako uprawniony realizator programu „Szkoła dla rodziców” prowadzę psychoedukację wspierając rodziców w procesie wychowawczym.

W obszarze psychodietetyki wspieram pacjentów z nadwagą i otyłością w procesie motywacyjnym do zmiany i kształtowania nawyków prozdrowotnych – zarówno osoby dorosłe jak i dzieci i młodzież. Mam doświadczenie w pracy z pacjentami po operacjach bariatrycznych, którzy wymagają szczególnego wsparcia psychologicznego w procesie leczenia.

W swojej pracy wykorzystuję techniki terapeutyczne kilku nurtów kierując się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta. Niemniej, najbliższe są mi techniki terapii poznawczo-behawioralnej oraz krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR.

Konsultację prowadzę również dla osób posługujących się językiem angielskim.

Obserwując współczesną rzeczywistość i poziom stresu, jak towarzyszy nam w codziennym życiu, rozumiem, jak szczególnie ważne są techniki relaksacji i medytacji, podejście mindfulness oraz to, jak wpływają one na neuroplastyczność mózgu.

Close Menu